Pikin Libi

gedichten in sranantongo

Koen Kamphuys

Een aantal gedichtjes in de Surinaamse taal. De gedichten gaan over gewone dingen en over de liefde. Inspiratiebron was steeds het gevoel dat de auteur heeft overgehouden aan Suriname, in het bijzonder de leefgemeenschappen in het Aucaner bosnegergebied.

De korte, maar kernachtige gedichtjes laten een voorkeur voor de eenvoudige benadering van het leven zien.

Auteursrecht

Het downloaden is kosteloos. Het maken van kopieŽn - elektronisch, fotokopieŽn van een afdruk of het anderszins overnemen van de tekst of zelfs door overtypen of -schrijven- is toegestaan mits dit voor eigen gebruik gebeurt en zolang de naam van de auteur en de WWW-site waarvan deze is gekopieerd zichtbaar blijft op de ondermarge van iedere pagina van de publikatie en op de titelpagina. Het inlezen of inscannen van de tekst, met als doel deze te bewerken met een tekstverwerker, of het op enige andere wijze veranderen van de tekst is niet toegestaan. Ook is het verboden om kopieŽn te maken, zowel elektronisch als op papier, met als doel deze op de markt te brengen, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Het is eveneens verboden de publikaties op een andere plaats dan de in de publikatie genoemde WWW-site elektronisch aan te bieden, zowel online als op enige computerleesbare gegevensdrager.

Het originele bronbestand is in bezit van de auteur, in de versie zoals op de ondermarge van iedere pagina vermeld staat.

Door een publikatie te downloaden heeft degene die dit heeft gedaan deze voorwaarden geaccepteerd.

Copyright.

Downloading is free. Making copies, electronically, by photocopying a print or copying the text in any other way, even overtyping or -writing, is allowed as long as this is intended for personal use. The name of the author and the WWW-site from where it is copied, should be maintained readable on the bottom margin of every page of the publication and its title page. Converting or scanning the text in order to change it with a word processor, as well as changing it by any other means is prohibited. Also multiplication, both electronically or on paper, with the purpose to sell this, is prohibited without written permission of the author. Furthermore it is not allowed to publish the publications electronically on any other place than the WWW-site mentioned in the publication, both on-line or offline on any computer-readable data carrier.

The original source file remains on the personal computer of the author, in the version as mentioned in the bottom margin of any page.

By downloading a publication the user who did this, has accepted this copyright conditions.