Hij deed het daar!

Lucia, een jonge vrouw, pas uit Suriname naar Nederland gekomen, doet aan haar stiefzuster Mavis verslag van de eerste nacht met haar nieuwe vriend. De fantasieŽn, die deze ontboezeming bij Mavis teweeg brengen, veranderen langzaam in verliefdheid en een diep verlangen de vriend van Lucia voor zichzelf te hebben. Terwijl Lucia haar vriend bedriegt, oplicht en misbruikt doet Mavis niets anders dan afwisselend van hem dromen en zich kwaad maken op haar stiefzus - maar ze grijpt niet in, uit lafheid en angst om nooit meer in de gelegenheid te komen haar droom tot werkelijkheid te maken.

"Hij deed het daar!", een korte roman vol contrasten en opgekropte woede, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Tegen de achtergrond daarvan worstelt een jonge Surinaamse vrouw met zichzelf - met haar boosheid, verliefdheid, verlangens en vooral haar lafheid.

Auteursrecht en downloaden

Het downloaden is kosteloos. Het maken van kopieŽn - elektronisch, fotokopieŽn van een afdruk of het anderszins overnemen van de tekst of zelfs door overtypen of -schrijven- is toegestaan mits dit voor eigen gebruik gebeurt en zolang de naam van de auteur en de WWW-site waarvan deze is gekopieerd zichtbaar blijft op de ondermarge van iedere pagina van de publikatie en op de titelpagina. Het inlezen of inscannen van de tekst, met als doel deze te bewerken met een tekstverwerker, of het op enige andere wijze veranderen van de tekst is niet toegestaan. Ook is het verboden om kopieŽn te maken, zowel elektronisch als op papier, met als doel deze op de markt te brengen, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Het is eveneens verboden de publikaties op een andere plaats dan de in de publikatie genoemde WWW-site elektronisch aan te bieden, zowel online als op enige computerleesbare gegevensdrager.
Het originele bronbestand is in bezit van de auteur, in de versie zoals op de ondermarge van iedere pagina vermeld staat.
Door een publikatie te downloaden accepteert degene die dit doet deze voorwaarden.

Ja, ik accepteer de voorwaarden, en download Hij deed het daar! (deeddaar.pdf, 146 K)

Copyright and downloading

Downloading is free. Making copies, electronically, by photocopying a print or copying the text in any other way, even overtyping or -writing, is allowed as long as this is intended for personal use. The name of the author and the WWW-site from where it is copied, should be maintained readable on the bottom margin of every page of the publication and its title page. Converting or scanning the text in order to change it with a word processor, as well as changing it by any other means is prohibited. Also multiplication, both electronically or on paper, with the purpose to sell this, is prohibited without written permission of the author. Furthermore it is not allowed to publish the publications electronically on any other place than the WWW-site mentioned in the publication, both on-line or offline on any computer-readable data carrier.
The original source file remains on the personal computer of the author, in the version as mentioned in the bottom margin of any page.
By downloading a publication the user who does this, accepts this copyright conditions.

Yes, I accept the copyright conditions and download Hij deed het daar! (deeddaar.pdf, 146 K)